Datum Dokument    
24.6.2022 Rozloučení s předškoláky 12.2.2024   Fotogalerie  
23.6.2022 Sportování na TJ Mistřice 12.2.2024   Fotogalerie  
22.6.2022 Vítězové výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2022 12.2.2024   Fotogalerie  
22.6.2022 Projektový den mimo školu pod názvem Odkud se bere jídlo 12.2.2024   Fotogalerie  
21.6.2022 Návštěva Místní knihovny Mistřice 12.2.2024   Fotogalerie  
15.6.2022 Projektové dny ve výuce pod názvem Bylinky a Život v zahradě 12.2.2024   Fotogalerie  
1. 6. 2022 Projektové dny mimo školu pod názvem Za pohádkou na zámek a Za tajemstvím v zámku a podzámčí 10.12.2023   Fotogalerie  
29. 4. 2022 Výukově vzdělávací program – přírodovědné centrum TRNKA při DDM Šikula Uh. Hradiště 10.12.2023   Fotogalerie  
28. 3. 2022 Aktivity s prvnáčky 10.12.2023   Fotogalerie  
16.3.-18.3.2022 Výukově vzdělávací program-přírodovědné centrum TRNKA při DDM Šikula Uh. Hradiště 10.12.2023   Fotogalerie  
Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2023-2024 19.4.2023 Dokument    
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mistřice 19.4.2023 Dokument    
  19.4.2023 Dokument    
  11.12.2022   Fotogalerie  
16. 3. 2022 Vernisáž výtvarné soutěže „Můj knižní hrdina“ 11.12.2022   Fotogalerie  
15. 3. 2022 Návštěva předškoláků v ZŠ Mistřice 11.12.2022   Fotogalerie  
  11.12.2022   Fotogalerie  
Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2022-2023 22.4.2022 Dokument    
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mistřice 22.4.2022 Dokument    
Informace k zápisu do MŠ Mistřice 22.4.2022 Dokument    
25.1.2022 Karneval 9.3.2022    Fotogalerie  
18.1. a 19.1. 2022 Výukově vzdělávací program – přírodovědné centrum TRNKA při DDM Šikula Uh. Hradiště 9.3.2022    Fotogalerie   
16. 12. 2021 Vánoční nadílka 9.3.2022    Fotogalerie   
4. 12. 2021 Vánoce, Vánoce přicházejí 9.3.2022   Fotogalerie   
3.12.2021 Mikulášská nadílka 27.2.2022   Fotogalerie  
16.11.2021 Pečení perníčků 27.2.2022   Fotogalerie  
  27.2.2022   Fotogalerie  
  27.2.2022   Fotogalerie  
  27.2.2022   Fotogalerie  
  13.2.2022   Fotogalerie  
5.10.2021 Skřítek Podzimníček 13.2.2022   Fotogalerie  
1.10.2021 Den otevřených dveří v Topagře, spol.s r.o.Topolná 13.2.2022   Fotogalerie  
22.9.2021 Škola vaření 13.2.2022   Fotogalerie  
21.9.2021 Drakiáda 13.2.2022   Fotogalerie  
14. 6. 2022 Projektové dny mimo školu 10.2.2022   Fotogalerie  
25.6.2021 Rozloučení s předškoláky     Fotogalerie  
8.6.2021 Hledání pokladu vodníka Kačáka     Fotogalerie  
6.6.2021-30.6.2021 Výtvarná soutěž -Dělám, co mě baví     Fotogalerie  
4.6.2021 Projektový den – Pohlazení psem – pes kamarád     Fotogalerie  
31.5.2021 a 1.6.2021 Výukově vzdělávací program VIS Bílé Karpaty Housenka a její kamarádi     Fotogalerie  
24.5.2021 a 27.5.2021 Výukově vzdělávací program VIS Bílé Karpaty Království včel     Fotogalerie  
19.5.2021 a 20.5.2021 Výukově vzdělávací program Poly zkoumá, co plave a co se potápí     Fotogalerie  
12.3.2021 Výtvarná dopravní soutěž Ulice není herna     Fotogalerie  
  7.5.2021 Dokument    
Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2021-2022 17.4.2021 Dokument    
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mistřice 17.4.2021 Dokument    
Informace k zápisu do MŠ Mistřice 17.4.2021 Dokument    
11. 2. 2021 Karneval ve školce     Fotogalerie  
15. 12. 2020 Než zazvoní vánoční zvoneček     Fotogalerie  
Testování leták
11.4.2021 Dokument    
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 11.4.2021 Dokument    
Testovaní diagram 11.4.2021 Dokument    
Provozní podmínky MŠ Mistřice od 12. 4. 2021 11.4.2021 Dokument    
Otevření MŠ Mistřice od 12. 4. 2021 11.4.2021 Dokument    
9.12. a 10.12.2020 Kapr a jeho kamarádi
    Fotogalerie  
3.12.2020 Přišel čert s Mikulášem     Fotogalerie  
20.11.2020 a 1.12.2020 Putování s Křemílkem a Vochomůrkou     Fotogalerie  
22.10.2020 Podzimní tvoření     Fotogalerie  
24.11.2020 Vůně mikulášských perníčků     Fotogalerie  
2.10.2020 a 27.11.2020 Kouzelná jabloň
    Fotogalerie  
9. 10. 2020 Putování za Podzimníčkem     Fotogalerie  
23. 9. 2020 Škola vaření     Fotogalerie  
21.9.2020 Projektový den ve škole pod názvem Rozvoj přírodovědné gramotnosti a polytechnických dovedností     Fotogalerie  
9.9.2020 Drakiáda     Fotogalerie  
Výtvarná soutěž-Požární ochrana očima dětí 2020     Fotogalerie  
Slavnostní rozloučení s předškoláky 10.6.2020     Fotogalerie  
Výšlap do Súhrad 18.6.2020 a k rozhledně Rovnina 1.7.2020     Fotogalerie  
Sportování pro zdraví 30.6.2020     Fotogalerie  
Uzavření provozu MŠ Mistřice
28.2.2021 Dokument    
Otevření MŠ Mistřice 11.10.2020 Dokument    
Oznámení o uzavření provozu Mateřské školy Mistřice 2.11.2020 Dokument    
Provozní podmínky MŠ Mistřice 31.8.2020 Dokument    
  6.5.2020 Dokument    
Čestné prohlášení 6.5.2020 Dokument    
Provozní podmínky MŠ Mistřice 6.5.2020 Dokument    
INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ MISTŘICE 20.4.2020 Dokument    
Kritéria přijímání dětí do MŠ 2020-2021 20.4.2020 Dokument    
27.2.2020 Návštěva předškoláků v ZŠ Mistřice 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
19.2.2020 Karneval 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
26.2-27.3.2020 Malovaný svět B.Němcové 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
15.1.2020 Modrobílý svět 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
30.9.2019 Škola vaření 29.3.2020   Fotogalerie  
12.12.2019 Vánoční besídka 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
5.12.2019 Mikuláš ve školce 29.3.2020   Fotogalerie  
4.12.2019-28.2.2020 Výtvarná výstava – Písnička očima dětí 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
20. 11. 20019 Vůně perníčků 29.3.2020   Fotogalerie  
17.9.2019 Vyletěl si pyšný drak 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
24.10.2019 Dary podzimu 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
1.10.2019 Skřítek Podzimníček 29.3.2020 Dokument Fotogalerie  
Uzavření MŠ Mistřice 16.3.2020 Dokument    
Omezený provoz MŠ 13.3.2020 Dokument    
25.6.2019 Výlet ZOO Hodonín a plavba po Moravě 13.3.2020 Dokument Fotogalerie  
27.6.2019 Atletický čtyřboj 13.3.2020 Dokument Fotogalerie  
21.6.2019 Rozloučení s předškoláky 13.3.2020 Dokument Fotogalerie  
13.6.2019 Pes vodní záchranář 13.3.2020 Dokument Fotogalerie  
26.5.2019 Putovní přehlídka pódiových skladeb regionu Za Moravú 13.3.2020 Dokument Fotogalerie  
15.5.2019 Návštěva mistřické knihovny 13.3.2020 Dokument Fotogalerie  
16.4. 2019 Slovácká přehlídka mateřinek 2019- Klub kultury Uh. Hradiště 13.3.2020 Dokument Fotogalerie  
13.3.2019 Návštěva nejstarších předškoláků v ZŠ Mistřice 13.3.2020 Dokument Fotogalerie  
Zápis do MŠ 2019/2020   Dokument    
Karneval ve školce 14.2.2019   Dokument Fotogalerie  
VV výstava v Redutě 6.12.2018-31.1.2019   Dokument Fotogalerie  
Vánoční besídka 13.12.2018   Dokument Fotogalerie  
Mikuláš 5.12.2018   Dokument Fotogalerie  
    Dokument Fotogalerie  
Dýňová strašidýlka 25.10.2018   Dokument Fotogalerie  
Poklad skřítka Podzimníčka   Dokument Fotogalerie  
Máme rádi zvířata 25.9.2018   Dokument Fotogalerie  
Drakiáda 18.9.2018    Dokument Fotogalerie