Věkové skupiny strávníků Finanční limity

hlavní a doplňková jídla Kč / den / strávník

dle přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

1. Strávníci 3 – 6 let        
přesnídávka 10,- Kč      
oběd 25,- Kč      
svačina 10,- Kč      
celkem (celodenní) 45,- Kč      
         
2. Strávníci 7 – 10 let        
přesnídávka 11,- Kč      
oběd 30,- Kč      
svačina 10,- Kč      
celkem (celodenní) 51,- Kč      
         
3. Strávníci 11 – 14 let        
oběd 33,- Kč      
         
4. Strávníci 15 a více let        
oběd 35,- Kč      
         

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

Cena oběda pro cizí strávníky (důchodci ) 75,- Kč

Platnost od 1. 9. 2021