DENNÍ REŽIM DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MISTŘICE

Respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku činností z třídního vzdělávacího programu, podporuje činnosti venku, ve světě a životě.

6.30 – 10.00 – spontánní hry a činnosti

– individuální práce s dětmi

– pohybové aktivity

– kognitivní kruh

– jazyková chvilka

– individuální a kolektivní logopedická péče

– hygiena, svačina

– v heterogenní skupině se mladší děti učí správnému stolování od starších kamarádů

– „službička“ přichystá všem dětem tácky

– děti se samy obslouží – vezmou si chléb a nápoj z podnosu, samy si určují porci, jídlo a nápoje si individuálně přidávají

– po svačině si samy odnášejí nádobí

– službička utírá stoly

– dětem je ponechána dostatečná doba na klidné jídlo, v průběhu celého dne je zajištěn pitný režim: každé dítě má svůj hrníček a nápoje jsou k dispozici v nerezové konvici

– didakticky zacílené činnosti (vychází z třídního vzděl.programu)

záměrné a spontánní učení

smyslové hry

estetické činnosti

pohybové aktivity

– činnosti probíhají v malých, středně velkých i velkých

skupinách

10.00 – 11.45 – příprava na pobyt venku

– pobyt venku

– převážnou část školního roku děti chodí na vycházku směrem k lesu, do polí – činnosti zaměřené na poznávání a ochranu přírody

– v letním období a za příznivého počasí i v průběhu roku využíváme školní zahradu k plnění činností třídního vzdělávacího programu ihned po svačině ( k dispozici máme stoly a židličky)

11.45 – 12.15 – převlékání, hygiena, oběd

– službička přichystá všem dětem příbory, ubrousky,

– děti si mohou chodit pro přídavky, odnášejí použité nádobí

– do umývárny odcházejí individuálně

12.15 – 14.15 – hygiena, odpočinek

– individuální práce s dětmi

– grafomotorická cvičení

– výtvarná činnost

– kolektivní logopedická činnost

– klidné spontánní hry a činnosti u stolečků

14.15 – 16.00 – protažení – tělovýchovná chvilka

– otužování dle zájmu dětí

– hygiena, svačina

– zájmové činnosti dětí

– pohybové aktivity