Mateřská škola Mistřice, příspěvková organizace okres Uh. Hradiště


Mistřice, čp. 368, 687 12 Bílovice
Ředitelka školy: Marcela Fusková
IČO: 750 21 013
IZO: 103 267 891
Redizo: 600 123 154
Číslo účtu: 1546028309/0800
Kapacita školy: 50 dětí
Kapacita školní jídelny: 150 strávníků
Provozní doba školy: 6:30 – 16:00 hodin, celodenní provoz v obou třídách


Zřizovatel:
Obec Mistřice, okres Uherské Hradiště
Mistřice, čp. 9, 687 12 Bílovice
+420 572 587 311
www.mistrice.cz