Tak jsme začínali a dnes…
Mateřská škola Mistřice byla otevřena 3. 9. 1978 pro celkový počet 60 dětí.
Výchovně vzdělávací činnost probíhala ve dvou prostorných třídách a hernách.
Republikový problém – klesající porodnost – se projevil i na naší škole a od školního roku 1998/1999 zůstala v provozu pouze jedna třída, jejíž kapacita je maximálně 25 dětí.
Prostory druhé třídy se využívaly zejména k dramatické činnosti, činnosti výtvarného tvoření a logopedické prevenci.
Pro školní rok 2002/2003 bylo zapsáno 44 dětí, což umožnilo po čtyřech letech opět otevřít druhou třídu mateřské školy s kapacitou 25 dětí.
Budova je dvoupodlažní s obytným suterénem, ve kterém jsou sklady potravin, kotelna, obecní knihovna.
V I.NP je třída a herna, sociální zařízení a šatna dětí, šatna a sociální zařízení zaměstnanců, ředitelna, školní jídelna a kuchyň.
V II.NP je třída a herna, sociální zařízení a šatna dětí, šatna a sociální zařízení zaměstnanců.
Škola má velkou školní zahradu rozdělenou do dvou částí. Jedna část slouží ke spontánním pohybovým aktivitám a míčovým hrám, v druhé části jsou zabudovány dřevěné prvky – průlezky, provazové stěny, žebříky.

Od školního roku 2002/2003 provádíme úpravy školní zahrady:
nově vybudované pískoviště, instalované hrací prvky na pryžové dlažbě, zahradní dětský nábytek – domeček, výměna betonové dlažby.
Také budova MŠ prochází od roku 2002 celkovou rekonstrukcí :
– výměna oken ve třídách a hernách budovy školy (červenec – srpen 2002)
– výměna radiátorů v celé budově školy (červenec 2003)
– rekonstrukce zahradního přístavku (červenec 2005)

Rekonstrukce sociálního zařízení:
– pro děti v I. NP budovy- 1.třídy
– pro personál v I.NP budovy (červenec – srpen 2006)
– dokončení výměny oken ve zbývající části budovy (srpen – listopad 2008)
– zateplení celého objektu školy (srpen – listopad 2008)
– výměna podlah v části budovy školy (srpen – listopad 2008)
– generální rekonstrukce školní kuchyně (srpen – listopad 2008)

Rekonstrukce sociálního zařízení:
– pro děti v II. NP budovy- 2.třídy
– pro personál v II.NP budovy (červenec – srpen 2013)
– instalace nového dětského dřevěného nábytku a stolového zařízení v obou třídách (2007 – 2013)
– výměna podlah – schodiště a chodby – (červenec 2015) úsek MŠ i školní jídelny


Rekonstrukce školního hřiště (září – říjen 2015)
– instalace nových dětských dřevěných skříní ( září 2017, únor 2018) v obou šatnách

 
Zařízení obou heterogenních tříd doznalo v posledních letech výraznějších úprav. Interiér tříd je využíván nejen pro spontánní a řízené činnosti, ale v odpolední době i pro odpočinek dětí. Především zásluhou tvořivých učitelek jsou zde instalována nová pracovní a herní centra, která dětem poskytují dostatek inspirace včetně potřebného soukromí. Vybavenost tříd novým nábytkem, hračkami, didaktickými, hudebními pomůckami, audiovizuální technikou, nářadím a náčiním pro tělovýchovné aktivity odpovídá současným pedagogickým požadavkům i stanoveným pedagogickým záměrům mateřské školy.