Věkové skupiny strávníků Finanční limity

hlavní a doplňková jídla Kč / den / strávník

dle přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

1. Strávníci 3 – 6 let
přesnídávka 8,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 7,- Kč
celkem (celodenní) 35,- Kč
2. Strávníci 7 – 10 let
přesnídávka 8,- Kč
oběd 23,- Kč
svačina 7,- Kč
celkem (celodenní) 38,- Kč
3. Strávníci 11 – 14 let
oběd 25,- Kč
4. Strávníci 15 a více let
oběd 27,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

Cena oběda pro cizí strávníky (důchodci ) 55,- Kč

Platnost od 1. 1. 2018